Тренінговий центр компанії Укрмедсервіс пропонує широкий вибір програм по таким напрямкам:

Управління продажами

Основні теми:

 • Призначення та основні принципи ОЧУТ (Організації часу та управління територією).
 • Етапи охоплення території.
 • Класифікація клієнтів
 • Стратегія і тактика роботи з різними категоріями клієнтів (частота візитів, короткострокові і довгострокові плани, модифікація торгової пропозиції).
 • Принципи управління часом.
 • Пріоритети. Делегування.
 • Розширення території. Контроль і звітність.

Управління часом

Основні теми:

 • Час як ресурс. Основні розкрадачі часу.
 • Принципи і техніки управління часом.
 • Планування подій. Пріоритети "важливо-терміново".
 • Зволікання і боротьба з ним.
 • Правила управління часом.
 • Делегування як спосіб зменшення дефіциту часу.
 • Секрети ефективного використання часу.

Мерчендайзинг в фармації

Основні теми:

 • Мерчендайзинг: визначення основних елементів.
 • Характеристики купівельної поведінки. Купівельна поведінка в аптеці. Вплив імпульсних факторів.
 • Політика мерчендайзингу в фармацевтичних компаніях.
 • POS-матеріали. Вплив POS-матеріалів на імпульсні покупки. Розміщення POS-матеріалів.
 • Класифікація аптечних мереж. Особливості роботи з різними типами аптечних точок.
 • Мерчендайзинг брендів і асортиментних ліній.
 • Аналіз мерчендайзингу в київських аптеках (навчальна ситуація).

Ефективні продажі фармпрепаратів

Основні теми:

 • Цілі і завдання компанії по продажі фармпрепаратів.
 • Аналіз продуктового портфеля компанії. Особливості та переваги.
 • Структура клієнтів.
 • Аналіз потреб клієнтів.
 • Основні навички продажу, необхідні медичним представникам компанії.
 • Робота з інформаційними та рекламними матеріалами.
 • Побудова довготривалих відносин з клієнтами.

 

Професійна презентація в діяльності медичного представника

Основні теми:

 • Структура ефективної презентації.
 • Види презентацій.
 • Підготовка інформаційних матеріалів для презентації.
 • Використання технічних засобів під час презентації.
 • Комунікація з аудиторією.
 • Завершення презентації та дії після її закінчення.
 • Виявлення інтересів аудиторії та зміна презентації в залежності від виявлених інтересів.

Актуалізація потреби в препараті методом SPIN

Основні теми:

 • SPIN-технологія у продажі і просуванні фармпрепаратів.
 • Вступ в контакт і виявлення потреб клієнта з використанням SPIN-моделі.
 • Опитування як метод аналізу та актуалізації потреб клієнтів.
 • Як уникнути відмови - негативні реакції клієнтів і техніки їх подолання.
 • Прийоми переходу до швидкого укладання угоди.

Торговий маркетинг

Основні теми:

 • Ринок фармацевтичних препаратів. Суб'єкти ринку.Маркетингові дослідження і використання результатів для оцінки потенціалу ринку. Маркетингові прогнози.
 • Сегментування споживачів і референтних аудиторій.
 • Відмінності маркетингових стратегій при просуванні рецептурних і безрецептурних препаратів.
 • USP (Unique Selling Point). Позиціонування товару.
 • Три рівні товару. Представлення переваг.
 • Конкурентні переваги та конкурентні позиції.
 • Аналіз продуктового портфеля компанії.
 • Канали збуту. Стимулювання торгових посередників.
 • Прийняття рішення про покупку. Імпульсні і планові покупки.
 • Мерчандайзинг в аптеці.

 

Спеціалізовані модульні програми тренінгів для польової команди фармацевтичного ринку

Модулі для регіональних менеджерів Зміст Результат

Модуль 1:

Менеджмент організації і процесів

Принципи успішного бізнесу

Об'єкти менеджменту

Модель розвитку території

Принципи планування продажів

SWOT, ABC-і GAP-аналіз

Модель функціонального управління

Стандарти робіт

Системи контролю і методологія роботи з ними

Нарада, як інструмент управління

Уміння керувати територією, бізнес-процесами, ресурсами та функціями. Створення та впровадження СОП-стандартів робіт

Модуль 2:

Управління персоналом

Рівні готовності виконавця

Методологія управління по рівнях готовності

Експрес-діагностика мотивів співробітників

Мотивація та стимуляція співробітників

Рекрутинг

Введення в посаду

Технології та методики навчання співробітників
Розвиток кваліфікації та лояльності персоналу

Уміння розвивати кваліфікацію та ефективно управляти польовою командою

Модуль 3:

Лідерство

Психологічні основи впливу на людей

Методологія визначення та впливу на мотиви

Система РАПІ

Соціологія трудового колективу

Методологія використання індивідуальних якостей для досягнення командного результату

Технології Тім-білдингу
Конфліктологія.

Уміння формувати мотиви співробітників

 

Модулі для медичних представників Зміст Результат

Модуль 1:

Територіальний менеджмент

Оцінка комерційного потенціалу клієнтів

Категоризація

Планування продажів по клієнтах

Постановка цілей на візит

Підготовка до візиту
Практичні завдання

Чітке та достовірне планування продажів по клієнтах.

(До кого і навіщо йдемо)

Модуль 2:

Основи психологічного впливу на клієнта

Раппорт

Канали сприйняття інформації

Рівні спілкування (РВР)

Невербальне і паравербальное спілкування

Психотипи клієнтів і методика роботи з ними

Експрес-діагностика визначення потреб клієнта
Практичні завдання

Уміння користуватися психологічними прийомами впливу на клієнта

(Як добитися результату)

Модуль 3:

SPIN-технологія

Етапи візиту, типові помилки та методи профілактики

Вигода з Переваг заснованих на характеристиках

Прикладний SPIN (Ситуація, Проблема, Актуалізація, і Рішення)

Укладання комерційної угоди
Практичні завдання

Вміння розпізнавати приховані потреби, трансформувати їх в явні і укладати комерційну угоду (Що, коли, де і як)

Модуль 4:

Технологія успішної презентації

Техніки впливу на аудиторію

Принципи підготовки до групової продажі

Методики використання засобів візуалізації

Методика проведення успішної презентації
практичні завдання

Вміння продавати ідею аудиторії

Модуль5:

Робота з запереченнями

Причини негативних реакцій

Типові прояви негативних реакцій

Методи усунення негативних реакцій

Справжні і помилкові заперечення

Технологія роботи з різними типами запереченнями
Практичні завдання

Уміння досягати результату при будь-яких обставинах

 
Розроблено у BlancWeb Studio