Оцінка роботи МП проводиться з використанням методики Assessment Center, що дозволяє провести максимально об'єктивну і повну оцінку основних знань, вмінь і навичок, що складають профільний портрет спеціаліста медичної служби, з ціллю:

 • визначення поточного рівня професіоналізму;
 • визначення якості роботи команди в цілому і можливості підвищення ефективності внутрішньокомандної взаємодії;
 • визначення можливих перспектив кар'єрного зросту працівників в межах компанії.

Основні етапи проведення оцінки роботи МП:

 1. Аналіз функціональних обов'язків позиції, складання (коригування) профільного портрету фахівця.
 2. Проведення  Assessment Center (міні-тренінгу).
 3. Заключний відбір персоналу і оцінка ефективності його роботи.
 4. Визначення планів розвитку.

Основні методи оцінки персоналу, що використовуються для визначення ефективності роботи МП:

 • оцінка "360°" - це оцінка найбільш важливих в роботі співробітника компетенцій шляхом отримання зворотного зв'язку про його роботу від:   
  • самого співробітника (самооцінка)
  • керівника
  • колег
  • підлеглих
  • клієнтів або підрядників
 • центри оцінки - комбінація ситуаційних задач і тестів, що дозволяють об'єктивно оцінити певний набір компетенцій, необхідний для успішного виконання визначеного кола функції на даній посаді в конкретній компанії  
  • фотографія робочого дня - спостереження за маршрутом діяльності та фіксація таймінгу відпрацювання робочого дня співробітником в польових умовах
  • приховані візити - оцінка результату виконаної роботи співробітником у клієнта (знання клієнтом продукту, компанії, співробітника; використання продукту компанії)
  • подвійні візити - оцінка ефективності роботи, що виконується на робочому місці (знання, вміння, навички)
 • store cheking - система заходів, спрямованих на перевірку ефективності роботи місць продажів, що заключається у фіксації асортименту, цін, фейсингів і рекламної активності виробників по кожній товарній позиції (SKU) в торгових точках.
 
Розроблено у BlancWeb Studio